Fra straffen og minstetiden trekkes det 262 dager, som er tiden mannen har vært i varetekt.

35-åringen var tiltalt for fire tilfeller av trusler – to mot arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og hans statssekretær Libe Rieber-Mohn og to mot to ansatte i Lier kommune – om voldtekt og drap.