Nord-Troms tingrett mener Fjukstad opptrådte grovt uaktsomt da han unnlot å måle luftkvaliteten før det 3. juli 2005 ble gjort et gjennomslag inn mot et tidligere utdrevet område i gruva.

Dette førte til at oksygenfattig og metanholdig luft sivet inn mot de tolv som arbeidet med gjennomslaget. Frank Wiggo Karlsen (34) fra Kvæfjord i Troms omkom i ulykken, og de elleve andre ble satt i akutt livsfare.

Nord-Troms tingrett slår fast at Fjukstad, som også er permittert lokalstyreleder i Longyearbyen, hadde ansvaret for å måle luftkvaliteten før gjennomslaget ble gjort.