Det har Høyesterett avgjort. Stefaren ble av Agder lagmannsrett i april i år dømt til åtte års fengsel for mishandlingen av gutten.

Straffen var to år strengere enn det han ble idømt i Tønsberg tingrett i fjor høst, og ett år strengere enn det aktor hadde bedt om. Dommen ble anket til Høyesterett på stedet.

Nå er det klart at dommen fra lagmannsretten blir stående, etter at Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra 36-åringen, skriver Dagbladet.

Benekter skyld

Stefaren ble i lagmannsretten funnet skyldig i å ha mishandlet åtte år gamle Christoffer flere ganger fra midten av januar 2005 til 2. februar samme år. Dødsårsaken var store hodeskader.

36-åringen har hele tiden benektet at han har mishandlet stesønnen, og barnets mor, som fortsatt er gift med mannen, har hele tiden støttet ham. Paret har en seks måneder gammel sønn sammen.

Høyesteretts ankeutvalg skriver at «de finner at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett». Avslaget er ikke nærmere begrunnet.

Forsøkt henlagt

Den åtte år gamle gutten ble funnet død i sin egen seng i Kodal ved Sandefjord i februar 2005. Han hadde omfattende hodeskader og dessuten blåmerker over store deler av kroppen. Da han ble funnet var nese og munn stoppet igjen med papir.

Saken ble forsøkt henlagt to ganger, men i mars i fjor beordret riksadvokat Tor-Aksel Busch at tiltale skulle reises mot åtteåringens stefar.

Saken har i ettertid vakt betydelig oppsikt fordi ingen, verken skole, sykehus eller barnevern, reagerte på at den vesle gutten i lang tid kom på skolen med synlige skader og blåmerker.