Surnadalsmannen, som ifølge namsrettens kjennelse har bodd på «ett rom og garasje», må nå pent pakke sammen og flytte fra barndomshjemmet. 46-åringen har aldri betalt noe leie for å bo hjemme, skriver Tidens Krav. Faren sendte først brev via advokat til sønnen sin med oppfordring om å flytte hjemmefra frivillig innen en måned. Men 46-åringen mente at de hadde hatt en avtale om at han skulle få bli boende der så lenge han ville. Ut ville han ikke, så det ble namsretten som måtte ta stilling til farens begjæring om utkastelse. — Dette dreier seg om et forhold på grensen til uhjemlet okkupasjon, mente retten. Den mente at det ikke forelå noen leieavtale, og at 46-åringen ikke hadde noen rett til eiendommen. 46-åringen må dermed ut på boligmarkedet for første gang i sitt liv.