Agder lagmannsrett bestemte mandag at de to domfelte i Baneheia-saken til sammen må betale 1 733 238 kroner i erstatning og oppreisning til de etterlatte.

Solidarisk ansvarlige

Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen er solidarisk ansvarlige for 1,1 millioner kroner av beløpet. Det betyr i utgangspunktet at de må betale beløpet sammen, men at den ene må betale selv om den andre ikke kan gjøre opp for seg.

I tillegg må Viggo Kristiansen betale 640.000 kroner i erstatning og oppreisning.

Frikjent

Mødrene og fedrene til Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen er alle tilkjent 200 000 kroner i oppreisning.

I tillegg er flere av foreldrene tilkjent såkalt menerstatning. Kristiansen og Andersen er også dømt til å betale for foreldrenes økonomiske tap i forbindelse med barnedrapene.

Viggo Kristiansen er også dømt til å betale 40 000 kroner i oppreisning til den unge gutten han sto tiltalt for å ha misbrukt. Han ble ikke dømt for dette forholdet i lagmannsretten.