Stjør— og Verdal herredsrett bestemte onsdag at 21-åringen slipper å sone hele dommen på 28 dager. Halve dommen ble gjort betinget på vilkår av at han avstår fra brennevin, skriver Adresseavisens nettutgave.

21-åringen har tilstått at han slo ned og ødela tennene på en annen person i Stjørdal i mai i fjor. Retten la vekt på at handlingen skjedde uprovosert, at tiltalte har trent kampsport og at slaget hadde styrke og retning som innebar stor skaderisiko.

Ifølge praksis i Høyesterett skal det gis ubetinget fengselsstraff i slike saker, men herredsretten mente det holder å sone halve dommen.

Det sto ingenting i dommen om inntak av øl eller vin, og heller ikke hvor lenge brennevinforbudet gjelder.