Mannen er av tyrkisk opprinnelse, og anses av påtalemyndigheten for å være hovedmannen i den første store rettssaken av denne typen. Saken, som har utspring i et bulgarsk prostitusjonsmiljø i Oslo, kom opp for retten etter at politiet i Oslo i 2007 opprettet en egen gruppe for å stanse menneskehandel og utnytting av folk ved å tvinge dem til å selge sex.

I alt åtte personer, seks menn og to kvinner, alle av utenlandsk opprinnelse, er tiltalt i saken.