Den dømte tok betenkningstid på om han ville akseptere dommen, melder NRK.

Saken var tidligere oppe i Sunnmøre herredsrett, hvor Sittampalam ble kjent skyldig og dømt til 11 års fengsel. Riksadvokaten anket straffeutmålingen, mens tiltalte anket skyldspørsmålet.

Landsmannen Rajaumaran Rasiah ble funnet drept og innpakket i en sovepose på bunnen av sjøen utenfor Stranda sentrum 18. oktober 1999, to uker etter at drapet fant sted. Noen dager etter ble tiltalte pågrepet.