Det var rundt klokken 18.00, 4. januar i år, at Jarle Olsen oppsøkte 39-åringen, like etter at de innsatte hadde vært i luftegården. Deretter ble 39-åringen påført flere slag og spark.

39-åringen soner en dom på 16 år for å ha drept en seksbarnsmor.

Det skal ha oppstått dårlig stemning på avdeling A i Tromsø fengsel etter at 39-åringen ble overført dit fra avdeling B i januar. Flyttingen skjedde fordi de andre innsatte på avdeling B hadde klaget på 39-åringens oppførsel.

Olsen, som soner for Åsane-drapet, og drapsdømte Varg Vikernes, som også soner i avdeling A, søkte overførsel til en annen avdeling etter at det ble kart at 39-åringen skulle overføres, men kun Vikernes fikk innvilget søknaden

Retten finner det bevist ut over rimelig tvil at Olsen utøvde vold i form av slag og spark mot sin medfange, men kunne ikke finne det bevist at Olsen skal ha planlagt overfallet på 39-åringen. I dommen heter det også at retten ikke kan se bort fra at Olsen måtte bruke vold for å avverge et eventuelt angrep fra 39-åringen, men at voldsbrukens varighet og intensitet overskred nødvergeretten.