34-åringen er i Stavanger byrett dømt til sju måneders fengsel, hvor fem måneder er betinget. Han er funnet skyldig i forsøk på utpressing, og for å ha skaffet seg informasjon om bedriftshemmelighetene på en ulovlig måte. Han må i tillegg til straffen betale 10.000 kroner i saksomkostninger. En 31-åring fra Sola fikk 30 dager betinget fengsel i samme sak, men han ble frikjent for forsøk på utpressing.

Røkke-oppkjøp

Den 34 år gamle forretningsmannen mottok e-post fra meklerfirmaet Sundal Collier i fjor sommer. Han hadde en e-postadresse som lignet svært mye på Kværners adresse, Kvearner, i stedet for Kvaerner. E-posten var merket "konfidensiell". Mannen forsto fort at denne e-posten var ment for Kværner, likevel åpnet han den.

I rettet hevdet mannen at han aldri hadde til hensikt å røpe innholdet til noen. Han ville heller ikke selge e-posten, verken til Kværner, Sundal Collier eller andre som hadde interesse av den. Dette har retten ikke festet lit til. Retten mener også at 34-åringen ikke hadde rett til å beholde mailen, og at den burde blitt slettet, slik Sundal Collier ba om. Den 31 år gamle Sola-mannen fikk lese e-posten. Han kontaktet en advokat, og deltok også i en del samtaler med Sundal Collier. Stavanger byrett mener derfor at mannen har gjort seg skyldig i overtredelse av straffelovens paragraf 405 a for å ha skaffet seg rådighet over en bedriftshemmelighet.

Pikant

De to forretningsmennene har innrømmet i retten at de åpnet og leste gjennom vedlegget som meklerfirmaet hadde sendt. I dette vedlegget lå strategiplanen for hvordan Kværner skulle forhindre et oppkjøp av Kjell Inge Røkke og Aker Maritime. Under hovedforhandlingene i retten innrømmet 34-åringen at han visste Kværner var i hardt vær da han fikk den feilsendte e-posten. De to forretningsmennene tok derfor kontakt med meklerfirmaet samme dag og informerte om den feilsendte e-posten.

Men i løpet av flere telefonsamtaler med blant annet advokaten til meklerfirmaet, forandret situasjonen seg betydelig. 34-åringen nektet blant annet å slette den feilsendte e-posten. Dette førte til betydelig nervøsitet i Kværner og Sundal Collier. De tilbød derfor 34-åringen 100.000 kroner. Dette tilbudet avslo han. Sundal Colliers advokat oppfattet dette som et forsøk på utpressing, og anmeldte forholdet til Økokrim.