Hun må også betale banken 2,5 millioner kroner i erstatning.

Ifølge dommen fra Ofoten tingrett overførte den 53 år gamle kvinnen penger fra en rekke konti til sin egen. Underslagene startet i 1982 og fortsatte fram til 1999.

Kvinnen har innrømmet de faktiske forhold. Hun har tilbakeført en stor del av beløpet hun underslo, skriver avisen Fremover. (NTB)