Tobarnsmoren Lill-Karin Hammerhaug (25) fra Mo i Rana mistet livet i ulykken som skjedde i hennes eget utdrikkingslag ved Gjælentunet nær Saltstraumen utenfor Bodø.

Den dømte båtføreren slipper å betale oppreisningserstatning på 500.000 kroner til familien, slik bistandsadvokaten krevde.

Traff annen båt

Det var den 6. mai i fjor at den tragiske ulykken skjedde. Fem av venninnene hennes fulgte baderingslepet fra en av to båter som ble brukt. Den andre båten slepte baderingen med Hammerhaug om bord, i cirka 20 knops fart.

Tross pent vær, blikkstille sjø og det retten beskriver som en erfaren båtfører, gikk det galt. I en sving legger baderingen seg utenfor båtens bane, og treffer båten med venninnene om bord.

Sju vitner, venner og familie av 25-åringen, så den tragiske ulykken, og forsøkte umiddelbart å gi livreddende førstehjelp. Kvinnen ble fraktet til sykehuset i Bodø, der hun døde som følge av hodeskader.

Delt rett

Tingretten er delt i sitt syn på hvorvidt uaktsomheten var straffbar. Mens en av meddommerne mener ulykken er å betrakte som en tragisk ulykke som tiltalte ikke kan bebreides, mener den andre meddommeren og konstituert tingrettsdommer Alexander Schønemann at det er snakk om straffbar uaktsomhet.

Retten mener at aktsomhetskravet i veitrafikkloven må ha gyldighet også for en ulykken som denne. Dommen fremholder blant annet at den som blir slept i en badering er fullt ut overlatt til føreren av båten, uten mulighet til å navigere baderingen nevneverdig, eller komme seg ut av den.

Saken er unik i Norge. Det er første gang noen er dømt i forbindelse med en slik ulykke.