Tre personer var tiltalt for terrorplanlegging i Oslo tingrett. Nå er to av dem dømt i tingretten, mens mannen som varslet PST om dem er frikjent:

 • Mikael Davud er dømt til syv års fengsel for å ha planlagt terrorangrep i Danmark.
 • Shawan Sadek Saeed Bujak er dømt til tre og et halvt års fengsel for det samme.
 • David Jakobsen er frikjent for terrorplanlegging. Han er dømt til fire måneders fengsel for innkjøp av hydrogenperoksid, en straff som er ferdig sonet i varetekt.

— Det er tale om et terrorforbund med sikte på å skape frykt. Det er et opplegg preget av profesjonalitet, sa tingrettsdommer Oddmund Svarteberg da han leste opp dommen nå i ettermiddag.

Dette er første gang noen er dømt for terrorplanlegging i Norge.

Mindre enn aktors ønske

Påtalemyndigheten la ned påstand om 11 års fengsel for Davud, og fem år hver for Shawan Sadek Saeed Bujak og David Jakobsen. Forsvarerne har ment at PST har klippet og limt sammen en rekke tilfeldigheter for å få de tre dømt.

Kjernespørsmålet i saken har vært i hvilken grad de tre faktisk planla terror sammen, såkalt terrorforbund.

I rettssaken mot de tre, hevdet statsadvokatene at Mikael Davud var al-Qaidas mann i Oslo fra våren 2009. — De videre forberedelsene var derfor en del av internasjonal terrorvirksomhet, sa statsadvokat Espen Hanken da han holdt sin prosedyre i desember, ifølge NTB.

Varslet selv

De tre ble pågrepet av politiet i juli 2010 i Oslo og Duisburg i Tyskland. Da hadde PST overvåket dem i rundt et års tid. På det tidspunktet, hevder PST, manglet de bare én ingrediens til å kunne lage en bombe basert på hydrogenperoksid. Denne typen bombe er også kalt «satans mor».

Syv måneder før pågripelsen varslet David Jakobsen selv PST. Bakgrunnen var at Davud hadde bedt ham skaffe et pass. Da «gikk øynene opp» for ham, ifølge Jakobsens advokat.

Mikael Davud har innrømmet at han forberedte en soloaksjon og at han var i kontakt med al Qaida. Ifølge ham, møtte han liten interesse hos dem for uigurenes sak. Davud kom til Norge og Bergen i 1999. Han bodde i fire år på Laksevåg, og drev en kiosk på Nordnes under sitt tidligere navn.

Oppbevarte kjemikalier

Shawan Sadek Saeed Bujak, som i 15 år bodde i Førde, har innrømmet i avhør at han mener det er riktig å angripe danske Jyllands-Posten på grunn av karikaturtegningene de trykket av profeten Muhammed. Han oppbevarte også det de tre trodde var hydrogenperoksid i sin egen kjeller.

Saken blir oppdatert.

Dette er de tre mennene:

Mikael Davud (40)

 • Påtalemyndigheten mener: Dro til Pakistan i oktober 2008. Fikk opplæring i bombetilvirkning og ordre om aksjon mot Jyllands-Posten og/eller tegner Kurt Westergaard. Manglet bare én bombeingrediens.
 • Beviser: Bujaks forklaring om terrormål, mistenkelig korrespondanse om «PC-kjøp» og «kursdeltakelse», kodespråk fra romavlytting og al Qaida-relatert tekst/videomateriale. Til sammen «kan det ikke bety annet enn at han var al-Qaidas mann i Oslo,» mener aktoratet.
 • Forsvarets forklaring: Var i kontakt med al Qaida, men de ville ikke engasjere seg i uigurenes sak. Lærte om bombetilvirkning i Iran. Forberedte soloaksjon, men lurte de andre til å hjelpe seg. Mener også at det beslaglagte sprengstoffet er for svakt til å rammes av terrorparagrafen.

Shawan Sadek Saeed Bujak (38)

 • Påtalemyndigheten mener: Ideologisk engasjert, villig til å hjelpe «lederen» Davud med et angrep i Danmark. Godt integrert og kunne gå under radaren. Måtte være klar over forbindelse til en internasjonal organisasjon.
 • Beviser: Huset Davud en periode og oppbevarte hydrogenperoksid innkjøpt av Jakobsen. Har sagt i avhør at det er riktig å angripe Jyllands-Posten. Aktor mener forklaringen hans er en innrømmelse av terrorforbund. Skal ha kjent til tekniske detaljer rundt bombeproduksjon.
 • Forsvarets forklaring: Snakket løst om å angripe avishuset og/eller tegneren, men formaliserte aldri planene.

David Jakobsen (33)

 • Påtalemyndigheten mener: Moderat muslim som ble radikalisert av Davud, som han så opp til. «Naiv» og «kanskje et lett bytte» for Davud. Langt fra så uvitende som han fremstår. Ble nervøs for overvåking og gikk til PST for å redde seg selv, men tilførte ingenting til etterforskningen.
 • Beviser: To innkjøp av hydrogenperoksid, inkonsekvente forklaringer, tok på seg å lage falske pass i Polen for Davud.
 • Forsvarets forklaring: Gjorde innkjøp for Davud fordi han snakket bedre norsk. Varslet politiet da han fikk mistanke om at Davud kunne planlegge noe kriminelt.

KILDE: NTB

TRE OG ET HALVT ÅR: Shawan Sadek Saeed Bujak oppbevarte hydrogenperoksid. Han er dømt til tre og et halvt års fengsel for terrorplanlegging mot Jyllands-Posten i Danmark.