Forvaringen er idømt uten minimumstid. Ifølge retten forelå det «særdeles skjerpende omstendigheter» rundt saken, skriver Nettavisen.

Det var i en samtale med statssekretær Liebe Rieber-Mohn i Arbeids— og inkluderingsdepartementet 3. august 2006 at 36-åringen truet med at han skulle «komme med øks og drepe statsråd Bjarne Håkon Hanssen hvis han ikke fikk medhold i en sak om familiegjenforening som ble behandlet av departementet», står det i rettspapirene.

Drammen tingrett dømte i april 36-åringen til to års forvaring, med en minstetid på seks måneder. Begge parter anket dommen.