Overgrepet skal ha funnet sted i mannens studentleilighet i Oslo i 2003. Fornærmede var den gang 13 år gammel, mens den tiltalte var 28. De to skal ha møttes for første gang i pinsemenigheten som de begge tilhørte. Etter hvert innledet de to et slags forhold, og skal ha møttes rundt en gang i uken i en periode på rundt ett år. Det er i forbindelse med denne kontakten at samleiet skal ha funnet sted.

Etter hvert ble forholdet oppdaget, og den tiltalte ble suspendert fra menigheten hvor han var leder for kirkekoret.

I dommen fra Oslo tingrett blir det påpekt at den tiltalte har misbrukt sin posisjon i menigheten for å oppnå sex med den fornærmede. Dette er etter rettens mening en skjerpende omstendighet.

I tillegg til fengsel ble mannen dømt til å betale oppreisning til jenta på 30.000 kroner.