20-åringen hadde samleie med søsteren i juli 2005. På dette tidspunktet var søsteren 16 år og fire måneder gammel, skriver Rogalands Avis.

Ryfylke tingrett la til grunn at søsteren ikke samtykket i samleiet. Samtidig ga hun heller ikke uttrykk for at hun motsatte seg dette.

Retten hadde problemer med å finne rettspraksis på området, som ligger under straffelovens paragraf 198. Den øvre strafferammen for søskenincest er ett års fengsel.

I dommen heter det at «bestemmelsen er sjelden i bruk som eneste straffebud og retten er ikke kjent med høyesterettsdommer i lignende saker – de dommer som finnes, gjelder søskenincest overfor mindreårige».

Retten mente at 20-åringen ikke hadde påført søsteren noen smerte og la vekt på at han straks tilsto forholdet og har samtykket i tilståelsesdom, noe som sørget for at søsteren slapp belastningen med å vitne i retten.