Bare den ene av de tiltalte møtte opp da dommen ble lest opp i Hålogaland lagmannsrett i dag. Den andre møtte ikke opp, angivelig fordi han skulle på elgjakt. De to ble kjent skyldige på alle punkter.

I alt er de dømt for seksuell omgang med fire mindreårige jenter, én av dem bare 13 år gammel. Dommene lyder på henholdsvis to år og tre måneder og to år og fem måneder i fengsel. Begge må betale erstatning til jentene, melder NRK.

Dommen mot de to Kautokeino-mennene er en del av et større sakskompleks, der omkring 15 menn i Kautokeino var mistenkt av politiet for seksuell omgang med mindreårige. Hittil er fire dømt.

Skyldspørsmålet i saken mot de to Kautokeino-mennene som ble dømt i dag, er endelig avgjort, men straffeutmålingen kan ankes.