Dermed stadfester lagmannsretten dommen de to fikk i Oslo tingrett i desember.

Juryen i Borgarting lagmannsrett fant Sandstrøm og Herlofsen skyldige på alle punkter.

Begge ble i fjor dømt til fengsel i to og et halvt år for korrupsjon og legejuks etter at Dagens Næringsliv avdekket at de solgte falske legeattester til kriminelle slik at de kunne søke om utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og avbrudd i soning i fengsel.

— Uriktig avgjørelse

Sandstrøms forsvarer, advokat Tor Erling Staff, har tidligere sagt at lagrettens avgjørelse er uriktig.

— Det var klart andre alternativer enn at han skulle bli funnet skyldig, og er det andre alternativer til stede er ikke beviskravet oppfylt, sa Staff.

Staff fremholdt det samme etter dommen i tingretten i fjor da Herlofsen og Sandstrøm ble dømt for å ha brutt korrupsjonsbestemmelsene.

I tillegg ble de to dømt for å ha overtrådt bestemmelser i helsepersonelloven. Sandstrøm ble dessuten dømt for brudd på likningsloven i forbindelse med at han uriktig skal ha ført opp en travgevinst på en million kroner på selvangivelsen for å unngå skatt. Sandstrøm var da allerede fratatt sin autorisasjon som psykolog.