Tidligere psykolog John Sandstrøm var ikke til stede, men psykiater På Herlofsen tok imot dommen på to og et halvt års fengsel med bøyd hode i Oslo tingrett tirsdag.

Retten var ikke i tvil om at bevisene som var kommet fram mot de to under rettssaken, hadde gitt et riktig bilde av beskyldningene om korrupsjon og forfalskede legeerklæringer.

– Klart klanderverdige forhold. Retten finner det klart at dette må anses for grovt, særlig på grunn av tillitsbruddene mot de stillingene de har hatt, sa tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

Må betale Sandstrøm er i tillegg dømt til å betale en bot på 100.000 kroner, mens Herlofsen mister retten til å virke som psykiater i tre år. Sandstrøm ble, i kjølvannet av saken, allerede i 2006 fratatt autorisasjonen til å drive som psykolog.

Begge ble også dømt til å betale inndragning for svarte inntekter de har hatt som følge av jukset. Sandstrøm må tåle inndragning av 115.000 kroner, mens Herlofsen må tåle inndragning av 110.000 kroner. De må også betale 25.000 kroner hver i saksomkostninger.

Sandstrøm var i tillegg tiltalt for å uriktig ha oppført en travgevinst på 1 million kroner på selvangivelsen. Dette ble han ikke trodd på, og han må derfor også betale 680.000 kroner til Oslo ligningskontor.

Avslørt av avis Dagens Næringsliv avslørte høsten 2005 at Sandstrøm og Herlofsen mot betaling skal ha skrevet ut uriktige legeerklæringer til kriminelle slik at de kunne søke om utsettelse av fengselsstraff, lettere soning og soningsavbrudd.

En av avisens journalister utga seg for å være en straffedømt som søkte Sandstrøms og Herlofsens hjelp for å få slippe å sone en dom for økonomisk kriminalitet.

Etter omfattende etterforskning tok påtalemyndigheten ut tiltale for å ha skrevet ut ugyldige erklæringer til tre personer. De ble også tiltalt for flere brudd på helsepersonelloven.