Den 27 år gamle mannen hadde en inkassoavtale med Lindorff i 2006. Avtalen ble sagt opp da politiet kontaktet Lindorff og fortalte at kravene som 27-åringen sendte til inkasso ikke var reelle.

Da forsøkte den bedrageridømte mannen seg på en annen måte å skaffe seg lettjente penger på. Han forfalsket et gjeldsbrev hvor Lindorff AS erkjenner å ha gjeld til ham på 838.842 kroner. Gjeldsbrevet sendte han til namsfogden i Oslo, med begjæring om å ta utlegg hos Lindorff.

Nordhordland tingrett fant det åpenbart at brevet var falskt, ikke minst fordi brevet var forfalsket med underskriften til konserndirektøren. Han skriver ikke under slike brev til vanlig.

Det er fjerde gang 27-åringen dømmes for denne typen bedrageri, noe retten fant skjerpende. Han ble dømt til ett års ubetinget fengsel.