Kvinnen, som selv har tenåringsbarn, har i politiavhør innrømmet både å ha kjøpt hasj og øl til den 16-årige barnevernsklienten to ganger, skriver Agderposten.

— Det må av allmennpreventive grunner reageres strengt på at hun ervervet hasj, overleverte og brukte det sammen med en mindreårig ved ungdomsinstitusjonen, heter det i dommen fra Aust-Agder tingrett.

Kvinnen hadde fra før mistet jobben ved institusjonen etter hendelsene.

Regiondirektør Pål Frydenberg i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Aust-Agder sier han vil forfølge saken for å sikre at noe lignende aldri skjer igjen.

— Dette er alvorlig. Saker som dette skader barnevernets omdømme, sier Frydenberg.