Juryen i Borgating lagmannsrett brukte vel to og en halv time på å komme frem til sin kjennelse.

— Ja, med flere enn seks stemmer, sa formannen da retten ble satt, litt før klokken 15 i ettermiddag.

Mandag avgjør lagmannsretten straffeutmålingen. I Oslo Tingrett ble Iversen i fjor dømt til 13 år for drapet utenfor Galleriet, natt til andre pinsedag i 2002.

Kjennelsen betyr at Iversen ikke ble trodd på sin påstand om at han følte seg truet av Berthelsen, og at han handlet i nødverge. Det var dette forsvareren Andreas Brosveet kjørte frem som sitt hovedargument i prosedyren i går morges.

Også Iversens siste kommentar før juryen trakk seg tilbake, ble oversett.

— Det er vanskelig for dere å dømme meg ut fra hva jeg opplevde i mitt eget hode.

Juryen la nok mer vekt på aktors påstand. I sin prosedyre sa statsadvokat Inga Bejer Eng:

— Dette er en mann som vet at han dreper, når han skyter to skudd mot en person med en pistol, kaliber 45 . Han er dessuten tilregnelig i gjerningsøyeblikket, noe rettens to sakkyndige har konkludert med.

Klare fakta, mange bevis

Alle parter, aktor, forsvarer og rettens administrator, lagdommer Anne Lise Rønneberg, var enige i sine prosedyrer og rettsbelæringen.

I denne saken er det mange fakta, det er ingen tvil om hva som har skjedd, og bevisene er overveldende. Det ble avfyrt to skudd, det var Iversen som skjøt, mange vitner har bekreftet hendelsene, og tiltalte har selv beskrevet handlingen.

Stridsspørsmålet har vært hvorfor Tore Iversen trakk frem sin Coltpistol, og avfyrte de to skuddene, som hver seg var dødelige. Det er dette som vil stå i fokus når lagmannsretten mandag går løs på straffeutmålingen.

Aktor sa at det ikke finnes noen forklaring på drapet.

— Både foreldrene, og alle vi andre må leve med dette, at vi aldri får noe svar på hvorfor. Forsvarer hevdet at Iversen følte seg truet, og at han handlet i nødverge.