– Jeg har forkynt straffeutmålingen til mine klienter. Lagretten gikk for aktors påstand. Som jeg sa før helgen, anker vi saken videre til Høyesterett, sier forsvarsadvokat Trond Hjelde til h-avis.no. Han mener straffen er altfor streng.

Voldtektene skjedde på et nachspiel i april 2005. Alle tre var sterkt beruset av alkohol. Kvinnen nektet å ha frivillig sex med den ene mannen mens den andre så på. Motviljen førte til at en av mennene truet henne med en kniv, og deretter voldtok henne. Deretter ble hun voldtatt av den andre, slått og skjelt ut.

Hun ble også forsøkt truet til taushet, men saken havnet altså allikevel i retten.