Utsi ga under rettssaken i Stavanger tingrett høsten 2005 Kjell Alrich Schumann alibi for tidspunktet da NOKAS ble ranet. Utsi forklarte at Schumann befant seg i Oslo ransdagen. I politiavhør i september i fjor tilsto han at han hadde gitt falsk forklaring. Dermed sendte påtalemyndigheten i Rogaland begjæring om tilståelsesdom til Ringerike tingrett i Hønefoss. Tingretten har dømt Utsi til seks måneders ubetinget fengsel, melder Aftenbladet.no. Utsi soner for tiden en fengselsstraff på sju år for to alvorlige forbrytelser.

Kjell Alrich Schumann nektet i tingretten at han hadde deltatt i NOKAS-ranet og forklarte at han var i Oslo ransdagen. I lagmannsretten tilsto Schumann og forklarte at det var han som avfyrte skuddene som drepte politimannen Arne Sigve Klungland under NOKAS-ranet 5. april 2004. Schumann ble av Høyesterett dømt til forvaring i inntil 16 år.