Minstetiden for forvaringen er satt til sju år. Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, førstestatsadvokat Jan Hoel.

Tiltalen mot mannen omfatter også drapstrusler mot en lege og to lensmannsbetjenter og deres familier. I retten erkjente domfelte straffskyld for truslene, men ikke for drapet. 39-åringens forsvarer, advokat Thomas Olsen, krevde at mannen måtte frifinnes for drapet. I retten lanserte forsvareren en teori om at kvinnen kunne ha stukket seg selv med drapsvåpenet, en kniv.

39-åringen var opprinnelig hybelboer i huset til den nå avdøde kvinnen og hennes mann. Etter hvert utviklet det seg et forhold mellom Hansen og kvinnen. Ekteparet ble separert, og 39-åringen flyttet fra hybelen og inn til kvinnen. Forholdet var preget av mannens alkohol— og narkotikamisbruk, men kvinnen trodde hun skulle få ham på rett kjøl. Slik gikk det ikke. Forholdet endte med alvorlige trusler, og i slutten av mai i fjor ble Hansen kastet ut av huset.

(NTB)