25. januar 1987 ble Namsos-politiet oppringt av mannen, som den gang var 24 år. Han sto da i en telefonkiosk i Trondheim, og ringte for å varsle om at han hadde tatt livet av sin 19 år gamle samboer.

Politiet rykket ut med en gang og fant 19-åringen død. 24-åringen meldte seg så for politiet i Trondheim, og han ble da pågrepet.

I Frostating lagmannsrett 18. september samme år ble 24-åringen dømt til ti års fengsel. Det var to år mer enn aktor ba om. Forsvareren, Tor Erling Staff, hadde på sin side bedt om seks års fengsel.

Adresseavisens reporter Per Jevne, som dekket rettssaken, kunne den gang fortelle at retten ga klart uttrykk for at drapet ble begått på en gruoppvekkende måte.

Blant annet var Statsadvokatens redegjørelse omkring hendelsesforløpet var imidlertid så grotesk, at lagmannen henstilte til partene om ikke å gå i unødige detaljer.

(Bergens Tidende/Adresseavisen)