Erstatningssaken starter i Nordmøre tingrett mandag 15. oktober. Det er satt av ni dager til det omfattende søksmålet. Over 40 vitner skal være stevnet. Dette dreier seg om alt fra naboer, via ansatte i kommunen, til tidligere ordførere som Hans Vallestad og Gudmund Restad, for øvrig tidligere finansminister.

Advokat Tore Skåltveit er prosessfullmektig for Smøla kommune. Han har på vegne av sin klient avvist kravet.

Et sentralt punkt i rettssaken vil være hvilket apparat kommunen hadde til rådighet i tilknytning til barnevernstjenesten på slutten av 70— og begynnelsen av 80-tallet.

Kvinnen krever erstatning for de tap hun har lidd som følge av det hun mener er et ødelagt liv. I tillegg krever hun oppreisning. Totalt er det altså reist et krav begrenset oppad til 5 millioner kroner.