Mannen skal ha mottatt 4.000 barnepornografiske bilder og fem pornografiske videofilmer som deltaker i såkalte newsgrupper på internett. Ifølge Tønsbergs Blad skal mannen ha sendt 348 barnepornografiske bilder til to newsgrupper.

NTB