Han må i tillegg betale en erstatning til sønnen på 1 million kroner og en oppreisning på 75.000 kroner, melder NRK.

Det var i mars 2005 at den nå 26 år gamle mannen skal ha ristet guttebabyen slik at han ble påført hjerneskade. Gutten er i dag 100 prosent pleietrengende og har også mistet synet.

Retten legger vekt på at mannen må leve med følgene av handlingene og at det er en stor belastning. Retten mener også at det ikke ligger forsett bak volden.