Retten har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å beskylde familien for drap og incest.

Les mer på Aftenposten.no

Må betale

Ståle Eskeland er i Oslo tingrett dømt til å betale broren til drapsofferet 100.000 kroner i oppreisingserstatning innen to uker. Han må også betale brorens sakskostnader — 150.000 kroner.

Eskeland, som er professor i strafferett ved Universitet i Oslo, har i en årrekke vært Fredrik Fasting Torgersens støttespiller for å få gjenopptatt sistnevntes drapssak fra 1957. Torgersen har hele tiden nektet skyld for drapet Rigmor Johnsen.

Det var 11. mai i fjor at broren til drapsofferet saksøkte jusprofessoren for ærekrenkelser. I sitt tilsvar til stevningen la jusprofessoren ned påstand om å bli frifunnet.

Lanserte alternative motiv Bakgrunnen for søksmålet er at Eskeland 22. november 2006 sendte et brev til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, der han lanserte alternative motiv og gjerningsmenn for drapet på Johnsen.

Drapsofferets etterlatte mener at jusprofessoren antydet at drapsofferets bror og far kan ha hatt et incestuøst forhold til Rigmor, og at de har avgitt falsk politiforklaring.

Oslo tingrett har slått fast at utsagnene er ærekrenkende, og tilkjenner saksøkeren oppreisning. Retten mener også at det foreligger et tvingende samfunnsmessig behov for det inngrepet i ytringsfriheten som dette innebærer.

Saken utvides.