Mannen begynte å laste ned barneporno fra internett for to år siden. Han har erkjent straffskyld, men har i avhør sagt at han ikke syntes noe særlig om bildene han lastet ned. Barn helt ned i toårsalderen er avbildet på bildene mannen har lastet ned, melder NRK.Sør-Gudbrandsdal forhørsrett sier i sin dom at det er sterkt krenkende og frastøtende bilder 19-åringen har distribuert. Fordi han var så ung da han startet og dessuten er tidligere ustraffet ble dommen gjort betinget.19-åringen er også idømt en bot på 5.000 kroner, og datautstyret hans blir inndratt.