Mannen tok sønnen med seg til Marokko i mai 2003 uten å varsle Hersleb skole i Oslo der sønnen gikk. Mannen, som opprinnelig er fra Marokko, led av en sykdom og ønsket å drikke av en bestemt vannkilde i Marokko som skulle ha helbredende virkning, opplyser Oslo politidistrikt.

Sønnen dukket først opp igjen på Hersleb skole i midten av september 2004. Saken endte i Oslo tingrett etter at mannen nektet å vedta et forelegg på 15.000 kroner fra påtalemyndigheten. Retten fastslår at elever som ikke møter ved skolestart, har vært et stort problem i Oslo.