Ifølge dommen fra Stavanger tingrett har den tiltalte oslomannen mottatt cirka 3.090 euro (ca. 25.000 kroner) som sannsynligvis stammet fra NOKAS-ranet. Pengene ble brukt til å betale en leilighet i Spania der Toska bodde etter ranet, skriver aftenbladet.no.

30-åringen ønsket ikke å forklare seg i retten. Han har heller ikke forklart seg for politiet. Mannen har arbeidet som eiendomsmekler, men er nå uten arbeid. Han er ikke tidligere straffedømt. Seks måneder av straffen er gjort betinget. Resten av straffen anses i sin helhet sonet i varetekt, skriver aftenbladet.no.