Bakgrunnen for dommen var at det i juni 2011 ble funnet 84,9 gram metamfetamin i vossingens bolig, skriver Avisa Hordaland.

Mannen, som er i førtiårene, forklarte retten at han var en del av narkotikamiljøet på Voss, men at han ikke brukte narkotika lenger. Episoden sommeren 2011 skal ha vært en sprekk.

Forrige gang mannen ble domfelt, var i 2008.

Da rettssaken startet, ble det påpekt at mannen allerede hadde 17 ulike dommer på seg fra før.

Med vel 80 gram metafmetamin, mente retten at straffenivået ville ligge på om lag ti måneders fengsel.

Narkotikaen skal ha vært ment til eget bruk, men mengden var stor nok til at retten mente det forelå spredningsfare. I dommen heter det derfor at almennpreventive hensyn i særlig grad gjør seg gjeldende.