Da utvalget for gransking av straffesakene mot Fritz Moen ble oppnevnt i statsråd 8. september i år, var gransking av domstolenes rolle ikke tatt med i mandatet. Det ble påpekt at gransking av domstolene reiser konstitusjonelle spørsmål som måtte avklares, men dette ville Justisdepartementet komme tilbake til.

– Etter grundig vurdering har vi kommet til at også domstolenes håndtering av saken skal vurderes av Moen-utvalget. Men vi vil ikke at en gransking må fremstå som et forsøk på å overprøve domstolenes avgjørelser, sa Storberget da han informerte om beslutningen på en hurtig innkalt pressekonferanse i Regjeringsbygget tirsdag.

Svaret på tilleggsmandatet forutsettes avgitt samtidig med utvalgsrapporten 31. mai neste år.

SCANPIX