Det har styret i Domstoladministrasjonen vedtatt.

Justisministeren har besluttet at politiet og påtalemyndighetens arbeid forut for justismordet mot Fritz Moen skal granskes. Men om også domstolene og juryene skal granskes, er fortsatt ikke avklart. Onsdag diskuterte styret i Domstoladministrasjonen sin holdning til spørsmålet, og konklusjonen ble et utvetydig nei, skriver Aftenposten.

– Vi mener at vi her berører prinsippet om uavhengige domstoler, og vi er av den oppfatning at det vil være uheldig og uriktig å gå inn og granske dommerens, og ikke minst juryens vurderinger, i en avsluttet sak, sier styreleder og høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. Han peker på at juryer ikke begrunner sine avgjørelser, og at denne praksisen er noe de politiske organer selv har bestemt.

– Det vi i stedet ønsker er en diskusjon om hvordan man kan unngå at dette skjer igjen, og hvilke tiltak man kan sette inn, sier Utgård.

Det er ikke klart når Justisdepartementets vurdering av spørsmålet vil være klar.