Dommerne er svært sentrale i det nye narkotikaprogrammet. Målet er at de skal opptre som fars— og morsfigurer for kriminelle som dømmes til behandling.

— Vi kommer til å sette 3-4 dommere til å ta seg av dette, slik at de aktuelle får forholde seg til kjente ansikter, sier Martin Tenold, sorenskriver i Bergen tingrett.

Deltakerne i programmet skal i løpet av prøvetiden gjennom fire faser, iverksettelsesfasen, stabiliseringsfasen, ansvarsfasen og videreføringsfasen. Det er dommerne som skal godkjenne om den domfelte er kvalifisert til å bevege seg fra en fase til den neste.

Flere av dem har vært kritiske til ordningen fordi det dreier seg om noe annet ann vanlig straffeprosess.

— Opprinnelig var det tenkt at dommerrollen skulle være langt mer fremskutt, men slik er det ikke blitt etter flere protester. Ordningen er blitt mer i overenstemmelse med det dommerne ønsker. Likevel blir dette en veldig uvant rolle for dem, sier sorenskriveren.

Hans oppfatning er at de fleste er positive til det nye opplegget.

— Det er absolutt verd å prøve dette. Enhver form for reduksjon i rusmisbruk og kriminalitet er et gode. Vi er realistiske optimister. Det vil si at vi tror at bare et fåtall vil komme ut av dette rusfrie, men at flere kan holdes unna rus og kriminalitet i perioder, og det må vi kanskje være fornøyd med. Alternativet er fengsel, og det har så langt ikke vist seg å være noen suksess for disse, sier Tenold.

Han er forberedt på at flere vil komme tilbake til domstolen både fordi de ikke lykkes med behandlingen og fordi de heller ønsker fengselsstraff når de oppdager hvor hardt det er.

— Det blir et krevende opplegg, og det passer ikke for alle, sier Tenold.