Av Hallgeir Oftedal

Utspørringen av Johnny Thendrup fortsatte i tingretten i Stavanger onsdag morgen. Sorenskriver Bjørnestad konstaterte at Thendrup ikke ville svare på om broren var involvert ranet, og fortsatte:

— Jeg forstår at du ikke vil trekke din bror inn i ssaken, men jeg har problemer med å forstå følgende: Du blir invitert til en fest i hos Toska i Sandnes av en person som var ukjent for deg, men åpenbart ikke ukjent for din bror og for Toska. Så langt er alt greitt. Dere kjørte 60 mil til Toska. Toska var en bedre bekjent av din bror i forhold til deg. Du visste at din bror var dømt for ran. Dere kjørte til festen, en fest som ble mye fest og lite annet. Du besøkte huset i Nedre Dalgate i Stavanger som fikk en sentral plass for deg etter ranet, og hvor du kom etter at du var skadeskutt. Du blir kontaktet av en mann som sa du skulle være med på et enkelt ran. Den ukjente personen kjente du ikke. Du blir med på alt dette og sier ikke noe til din bror i forkant, men han er den første du sier noe til etter ranet. Jeg har problemer med å feste lit til dette. Jeg antyder ikke at din bror har vært med på ranet...

Thendrup: - I etterkant av ranet trengte jeg noen å snakke med. Derfor fortalte jeg ham om ranet.

Sorenskriveren: - Det forstår jeg. Du hadde jo ikke nevnt noe av dette for kona di...