Det var under sorenskriver Bjørnestads eksaminasjon av ranstiltalte Thomas Thendrup at det dukket opp et spørsmål om hvor den tiltalte bodde i Oslo.

— Hvor lå den leiligheten du bodde i den gang?, spurte Bjørnestad etter at Thendrup hadde fortalt at David Toska hadde bodd hos ham en periode i 1998-1999.

-Cirka fem-ti minutter ut av sentrum av Oslo. I retning Jessheim, fortalte den yngste av Thendrupbrødrene.

Bjørnestad: - Kanskje det var Grorud????

Thendrup: - Ja, du er jo en av gutta.....

Thendrup smilte og småflirte litt sammen med de øvrige i rettssalen.

Bjørnestad tok noen sekunders pause.

— Nå ja........nå ja..... nå ja. Så går vi videre.

Dermed fortsatte eksaminasjonen.