Det går frem av en juridisk utredning jusprofessor Henning Jakhelln har utført på oppdrag fra Justisdepartementet, skriver Fædrelandsvennen.

Bakgrunnen for utredningen er statens planer om å slå sammen en rekke dommerembeter i landet i årene som kommer. Antall domstoler skal ned fra 92 til 66.

Jakhelln slår fast at ledere av domstoler som legges ned, med loven i hånd kan kreve full lønn til de er 70 år — uten å måtte jobbe for pengene. De behøver heller ikke å ta imot en vanlig dommerjobb i de nye sammenslåtte enhetene hvis de ikke ønsker det selv. — Dommere har et ualminnelig sterkt rettsvern. Sammenliknet med andre mennesker som mister jobben sin, kommer dommerne særdeles gunstig ut, sier Jakhelln til avisen. Justisdepartementet har i prinsippet akseptert de konklusjoner Jakhelln er kommet med. I ytterste konsekvens innebærer dette at flere tiltalls sorenskrivere og domstolledere kan velge å pensjonere seg selv med full sjefslønn fra staten frem til de fyller 70 år.

Domstollederlønningene ligger på mellom 590.000 og 700.000 kroner.

(NTB)