Denne gruppen av fagfolk mener straffens viktigste funksjon er å skremme andre, skriver Aftenposten.

Det kommer fram i en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Advokatforeningen

I undersøkelsen har dommere, politijurister/statsadvokater og «folk flest» svart på følgende spørsmål: Hva mener du bør være hovedbegrunnelsen for å benytte fengselsstraff?

Omkring 30 prosent av dommerne, politijuristene og statsadvokatene mener det er viktig å straffe for at lovbryterne skal rehabiliteres, slik at de senere kan føres tilbake til samfunnet. Samtidig mener hele 87 prosent av denne gruppen at man må straffe for å få andre til å avstå fra kriminelle handlinger.

Curt A. Lier, leder i politiembetsmennenes landsforening, mener undersøkelsen gir et godt bilde av hva hans kolleger mener.

– Kriminelle blir ikke rehabilitert av å sitte i fengsel, de samme kommer tilbake gang etter gang. Du mister illusjonene etter en del år, sier Lier, som derimot har stor tro på at fengselsstraff skremmer andre fra å bli forbrytere.

Den norske befolkning har derimot en ganske annen holdning: Over 60 prosent mener den kriminelle bør fengsles for å rehabiliteres, mens 54 prosent mener det er viktig å straffe for at andre skal avskrekkes fra å begå lovbrudd.