DAG IDAR TRYGGESTAD

ERLEND HANSEN JUVIK

LAJLA ELLINGSEN

— Jeg kan ikke se helt hva de skulle få ut av en slik tur, sier Rune Fjeld, førstelagmann i Gulating.

Lørdag fortalte Bergens Tidende og Adresseavisen at direktør Knut Sæther i Domstolsadministrasjonen (DA) i dag må forklare styret hvorfor han og tre medarbeidere dro på tur til Strasbourg sammen med reiselivsbransjen.

Ifølge Sæther var formålet å undersøke reiseopplegg for norske dommere som besøker byen.

En av de vanligste reiseformålene for dommerne er en årlig studietur. Men verken reiselederen for turen før og etter DAs undersøkelsesreise ble informert.

DA kom heller ikke med noen anbefalinger om reiseopplegg til dommerne i etterkant

Anbefalte ikke endring

DA kunne fått svar på sine spørsmål ved å lese rapporten de ble tilsendt fra lagdommer Mats Stensrud i Frostating lagmannsrett. Han ledet i 2003 studieturen til Strasbourg.

Etter turen sendte han en reiserapport til DA. Om hotelloppholdet het det: «Hotellene, Hotel Maison Rouge i Strasbourg og Hotel Grand Cravat i Luxembourg, ligger sentralt, har sjarm, helt ok standard og vennlig service. De har vært brukt noen år, og det bør man fortsette med.»

— Vi var godt fornøyde med hotellet vi bodde på, noe som også fremgikk av reiserapporten jeg skrev i etterkant, sier lagdommer Stensrud.

Han ledet studieturen i egenskap av å være medlem av Etterutdanningsrådet for dommere. I 2004 ble dette rådet nedlagt og erstattet av Kompetanseutvalget for dommere - direkte organisert under DA.

— Ble du kontaktet av DA angående evaluering av reiseopplegget?

— Nei. Jeg kjente ikke til DAs tur til Strasbourg før dere kontaktet meg, sier Stensrud.

— Ville du fortalt DA om hvorvidt dere var fornøyde med hotellet?

— De hadde jo allerede rapporten fra turen vi var på. Men det var ingen grunn til at jeg ikke skulle svare på ytterligere spørsmål.

— Hva synes du om at DA reiste til Strasbourg sammen med reiselivsbransjen?

— Det vil jeg ikke ha noen formening om. Men det ville vel vært naturlig å ha med en dommer dersom man skulle diskutere opplegget for kommende studiereiser.

Fikk ingen rapport

Førstelagmann Rune Fjeld i Gulating lagmannsrett er med i det nye Kompetanseutvalget for dommere. Han var reiseleder for dommerne som var på studietur til Strasbourg noen måneder etter at DA hadde vært der.

Fjeld sier han var kjent med at DA skulle til Strasbourg, men ikke at formålet var å vurdere reiseopplegg og hotell for fremtidige reiser.

— Inviterte DA deg med på turen, eller ble du orientert om den i ettertid?

— Nei. Jeg fikk en henvendelse før de reiste med spørsmål om jeg kunne hjelpe til med å organisere et besøk i menneskerettighetsdomstolen og hos Hanne Sofie Greve. Det hadde jeg ikke anledning til, men formidlet kontakt videre, sier Fjeld.

For han er det fortsatt ukjent at formålet med DAs tur var å planlegge fremtidige reiser og vurderinger av hotell.

— Ettersom det er jeg som i praksis er reiseleder hadde det vært naturlig og spurt meg om råd dersom det skulle gjøres endringer. Slik jeg har forstått det har vi brukt de samme hotellene i flere år og disse er vi fornøyde med, sier Fjeld.

— Det var ikke nødvendig med endringer?

— Nei, og det har det heller ikke blitt. Vi brukte de samme hotellene som før også under fjorårets tur.