Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité ber tre høyesterettsdommere om en forklaring på sin handlemåte i Fritz Moen-saken.

Ifølge Aftenposten.no skal dette være første gang i norsk historie at Stortinget ber Høyesterett om å forklare sine avgjørelser og handlinger.

Privatetterforsker Tore Sandberg har anmeldt de tre høyesterettsdommerne Matningsdal, Bruzelius og Stang Lund, og bedt Stortinget vurdere tiltale om riksrett for de tre dommerne. Sandberg mener dommerne overså et helt sentralt bevis i Moens gjenopptakelsessak da Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste å gjenoppta den ene av drapssakene Moen var dømt for.

Moen ble senere frifunnet for dette drapet.

– Vi tar saken alvorlig, og har derfor i dag besluttet å oversende saken til dommerne. Vi kan ikke, av konstitusjonelle årsaker, pålegge dommerne å svare, men de gis anledning til det, sier leder i kontrollkomiteen Lodve Solholm (Frp) til Aftenposten.