— Tatt i betraktning det ansvaret vi har, når vi skal dømme eller frikjenne folk er ikke dette mye å skryte av, sier Jørgen Gulbrandsen, som har vært meddommer i Bergen tingrett i godt over 20 år.

Han er ikke den eneste som synes beløpet er for lavt:

— Vi har fått en del kommenterer på dette beløpet opp gjennom tidene, og jeg ville satt pris på om et slikt viktig verv ble kompensert på en annen måte enn i dag, sier sorenskriver i Bergen, Martin Tenold.

Fra 60,- til 250,-

Forrige gang honoraret for meddommere ble oppjustert, var ifølge Justisdepartementet 1. januar 1981. Den gang ble honoraret økt fra 60 kroner til 250 kroner.

— Å være meddommer er en samfunnsplikt. Det er greit at dette ikke skal være noe man skal tjene masse penger på, men det kunne godt vært en honorering som er mer i tråd med det ansvar man har med dette vervet, sier sorenskriver Tenold. Han foreslår at beløpet økes til mellom 500 og 1000 kroner.

Tenold påpeker at det ikke er Bergen tingrett som bestemmer hvor mye meddommerne skal få. Det er det Justisdepartementet som avgjør.

Etter 25 år med uendret honorering, kan beløpet nå bli oppjustert.

— Justisdepartementet tar sikte på å fremme en proposisjon om lekdommere i 2006, hvor dette er et av spørsmålene man skal se nærmere på, sier avdelingsdirektør Anne Pauline Jensen.

Tapt arbeidsfortjeneste

Mange lekdommere jobber for arbeidsgivere som Bergen kommune eller Universitetet i Bergen, som ikke trekker dem i lønn selv om de bruker noen dager i året bak dommerbordet.

Andre, som kan dokumentere tapt arbeidsfortjeneste, får dekket dette av domstolen.

Som meddommer kommer man som regel uforberedt til rettslokalet. Mesteparten av tiden som meddommer består i å sitte i retten og lytte til vitner, aktor, forsvarer og tiltalt. Etter at retten er hevet, deltar meddommerne i en diskusjon med fagdommer om dommen.

MISFORNØYD: - Vi har et stort ansvar når vi skal dømme eller frikjenne folk. Da er ikke 250 kroner dagen mye å skryte av, sier Jørgen Gulbrandsen, som har vært meddommer i Bergen tingrett i over 20 år. FOTO: VEGAR VALDE