Breivik skaffet mesteparten av midlene til sin terrorfinansiering ved å tappe selskapet E-commerce Group i 2007, skriver Dagbladet. Uten disse pengene ville han fått problemer med å finansiere sin terrorplan.

Breivik ble politianmeldt av bestyreren for konkursboet etter E-commerce Group etter at han skal ha overført penger fra selskapet til egen konto samt overført en bil som sto registrert på firmaet til seg selv. Saken mot ham ble imidlertid henlagt med begrunnelsen «kapasitetsmangel», skriver avisen.

Hadde 32-åringen fått en fellende dom mot seg i saken, ville han kunne fått problemer med å anskaffe seg våpen på lovlig vis, blant annet en Glock som han kjøpte i år og som ble brukt på Utøya.

Oslopolitiet ønsker ikke å besvare hvordan hans søknad om våpentillatelse ville blitt behandlet ved en eventuell dom, men sier på generelt grunnlag at hvis man er straffet med rettskraftig dom eller bot skal det ikke så mye til før politiet avslår søknaden.