– Det er en eksplosiv vekst i bijouteri-markedet. Økningen i importverdi på bijouteri vil i år øke med 55 prosent sammenlignet med 2004, sier bransjedirektør Leif Olsen i Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon til Aftenposten.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at importverdien av motesmykker og pyntegjenstander i 2004 var 272 millioner kroner. Så langt i år er verdien 335,1 millioner kroner. Olsen anslår at verdien vil passere 420 millioner kroner.

Ved å multiplisere med en antatt faktor på tre, anslår Olsen at det over disk vil bli solgt bijouteri for omtrent 1,3 milliarder kroner i 2005. I fjor var tallet drøyt 800 millioner kroner.