— Målet vårt er å hindre fremveksten av kommersielle skoler i segmentet som John Bauer representerer, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).

I går la han frem forslaget til ny privatskolelov. Og ministeren legger ikke skjul på at hvis han får det som han vil, kan John Bauer-kjeden glemme planene om å starte flere skoler. Han vil dessuten ha innskjerpet tilsyn med de to skolene som allerede drives.

Da Djupedal frøs alle skoleetableringer etter valget i fjor, hadde John Bauer Norge fått tillatelse til å starte videregående skoler i 14 norske byer. Kun skolene i Bergen og Oslo var i gang. Nå må trolig eierne se langt etter inntektene fra de 12 øvrige.

Hadde planen klar

I både den eksisterende og den foreslåtte loven heter det at «alle offentlege driftstilskot og eigenandelar skal komme elevane til gode». Det innebærer at det ikke er lov å ta ut utbytte. BT sitter på en hemmeligstemplet forretningsplan for John Bauer, som viser hvordan gründerne planla å omgå loven.

Rune Eikeland, skolegründer og eks-journalist, så tidlig mulighetene som åpnet seg hvis Bondevik-regjeringen deregulerte skolemarkedet. I 2002/2003 vervet han investorer til John Bauer-skolene. I forretningsplanen, som er merket «fortrolig», anslår Eikeland skolemarkedet i Norge til å være på 15 milliarder kroner. Han lister opp fire måter selskapet vil tjene penger på:

  • «Som franchisegiver (...)»
  • «Gjennom å ha ansvar for alt norsk management for de skoler som starter»
  • «Gjennom drift av egne skoler»
  • «Gjennom etablering av egne støtteselskaper til skoledriften, som leverer tjenester skolene ellers måtte ha kjøpt i det åpne markedet (...)»Kan skumme fløten

Som sagt, så gjort. Mye tyder på at eierne planlegger å kjøpe inn tjenester fra egne underselskap:

  • All administrasjon, posthåndtering og inntak foregår i Haugesund. Der har selskapet Skolekompaniet felles adresse med John Bauer Norge. Rune Eikeland er eier i begge selskapene.
  • Elevene får tilbud om studiereise til Spania. Arrangør er International Tourism Institute AS (ITI), som har et studiesenter i Andalucia. Eikeland er styremedlem i ITI, som igjen eier 12 prosent av Skolekompaniet.Eierne kan fullt lovlig ta utbytte fra underselskapene - og dermed omgå forbudet mot å tjene penger på skoledrift. Skolene får i løpet av dette skoleåret rundt 43 millioner kroner i statsstøtte for sine 550 elever. Med 14 skoler ville John Bauer Norge hatt et offentlig tilskudd på flere hundre millioner kroner. Det kunne gjort firmaet til en gullgruve for eierne.

Varsler tilsyn

Djupedal synes BTs opplysninger om John Bauer-skolene er interessante.

— Dette viser at de ikke driver skole av idealisme, men for å tjene penger, sier han.

— Betyr det at dere vil se nærmere på de to skolene som allerede er i drift?

— Ja. Vi foreslår en innskjerping av tilsynet med skolene, blant annet for å hindre at eierne tar ut utbytte. Dessuten vil vi begrense skolenes mulighet til å drive annen forretningsvirksomhet.