43,5 prosent av de spurte sier nei til EU i meningsmålingen Norsk Gallup har utført for VG og TV 2, mens 42 prosent sier ja. I forhold til tilsvarende måling i februar, har nei-sidens forsprang skrumpet fra 6 til 1,5 prosentpoeng.

Samtidig mener 35 prosent på ja-siden og 11 prosent på nei-siden at et islandsk ja vil gjøre dem mer positivt innstilt til EU. Til sammen utgjør dette 22 prosent av de spurte, mens bare 2 prosent mener et islandsk ja vil virke negativt inn.

Ap-leder Thorbjørn Jagland synes andelen som mener det er viktig hva Island gjør er gledelig høy, og håper sjansen for en reell medlemsdebatt nå øker i den inneværende stortingsperioden.

— Det er langt bedre å søke om EU-medlemskap sammen med Island, fremfor å ha dem som motpart i eventuelle forhandlinger, framhever Jagland.

Avdelingsleder Nils Vibe i Norsk Gallup mener målingen viser at et islandsk ja kan gi et norsk ja-flertall.

— Det er nå i realiteten dødt løp mellom ja- og nei-siden i EU-spørsmålet. Men søker Island medlemskap, viser målingen at vi vil få et ja-flertall, slår Nils Vibe fast.

(NTB)

EU-DEBATTEN: Det er nå nesten dødt løp mellom ja- og nei-siden i Norge.