Det kommer frem i en studie som er omtalt i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening. Overlege Ebba Wergeland hos Arbeidstilsynet i Oslo har utarbeidet studien i samarbeid med Finn Gjertsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og Johan Lund ved Universitetet i Oslo.

Utgangspunktet for undersøkelsen er rapporterte arbeidsskadedødsfall i perioden 2000–2003. Arbeidstilsynet registrerte 171 slike dødsfall i løpet av perioden. Wergeland og hennes kolleger fant 214 etter å ha kryssjekket med Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister. Men heller ikke Dødsårsaksregisteret er fullstendig.

– Vi går nå videre til Nav og forsikringsselskapene og regner med å finne flere der. Vårt estimat er at det totalt var 246 personer som omkom i arbeidsulykker fra 2000 til og med 2003, sier Wergeland.

Det betyr at 75 arbeidsulykker med dødelig utgang er oversett i perioden.

– Det alvorlige ved en så upålitelig statistikk er at man kan bli villedet til å undervurdere risikoen og behovet for forebygging av ulykker, sier arbeidslivsforsker Ebba Wergeland til Dagsavisen.

Hun er overrasket over funnene.

– Jeg trodde ikke at 100 prosent av dødsulykkene ble registrert, men jeg trodde ikke at så mange ble oversett, sier Wergeland.