— Du er blitt for gammel til å stå på venteliste, var den brutale meldingen fra Rikshospitalet.

— Det var dødsbudskapet for meg. Jeg lever allerede på overtid og kan ikke leve særlig lenge med de lungene jeg har i dag, sier Tunold-Hanssen. Han og konen Kari-Ann Hellingsrud sitter hjemme i stuen på den lille idylliske gården i Vestfold. Terje får hjelp til å puste lettere med en oksygentank ved siden av lenestolen. Han har ti prosent lungekapasitet igjen. Alle anstrengelser gjør ham tungpusten.

— Jeg blir sliten av å spise. Går jeg fra stuen og inn til kjøkkenet, må jeg sette meg ned og hvile. Jeg har ikke gått opp i annen etasje på over ett år. Det er for tungt, forteller Tunold-Hanssen.

Etter flere år med tung pust og dårlig lungekapasitet fikk han i 2008 beskjed fra Rikshospitalet om at han ville bli satt på venteliste for ny lunge. Da var han 64 år. Fordi han ellers var frisk, ga muligheten håp om et langt liv.

— Det var jo som et eventyr. Det kunne gi meg et nytt liv, kanskje i tyve år til. Jeg så alle de som gikk rundt på sykehuset og hadde fått ny lunge, og deres liv var totalt forvandlet, sier Tunold-Hanssen.

Friluftsmann

Han utdannet seg på idrettshøyskolen og har vært gymlærer og inspektør ved ungdomsskolen i Kongsberg i mange år. Friluftsliv var den store pasjonen.

— Det er et spesielt sted på Hardangervidda jeg har vært 35 ganger. Jeg kjenner det stedet som min egen lomme, sier han.

Også Finmark og nærområdet har vært besøkt hyppig.

Men røyken tok lungene. Han begynte da han var 16 og klarte først å slutte for seks år siden.

— Da jeg var ung, tenkte jeg ikke så mye på hvilke konsekvenser det kunne få for fremtiden og alderdommen. Jeg visste nok heller ikke alt det man vet i dag om hvor farlig røyking er, sier Tunold-Hanssen.

Han fikk KOLS for syv år siden. Etter at han ble satt på venteliste for nye lunger, har han vært på sykehuset til samtale om egen helse hver fjerde måned.

— Hver gang sier de når vi går at: «Takk for i dag, håper vi ikke sees neste gang». Innforstått at de håper de har funnet en lunge før det har gått fire nye måneder. Det samme sa de bare måneden før jeg fikk beskjeden om at jeg ikke fikk stå på listen lenger, sier Tunold-Hanssen.

Tilsynssak

Konen Kari-Ann Hellingsrud forteller at de aldri fikk beskjed om at det var snakk om at man kunne bli tatt av listen.

De har nå klaget saken inn for helsetilsynet i Oslo og Akershus, som har opprettet tilsynssak mot Oslo universitetssykehus.

— Vi ser på denne saken nå. Å bruke alder som et argument for ikke å gi behandling er ikke godt nok i seg selv. Det må være ut fra en totalsituasjon at man vurderer om pasienten ikke kan dra nytte av behandlingen, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou.

Han sier at det er legitimt at en venteliste sorteres, men mener familien burde fått informasjon da de ble satt på venteliste om at de kunne tas av listen.

Oslo universitetssykehus (OUS) har i et svar til helsetilsynet i Oslo og Akershus forklart at de har tatt ut Terje Tunold-Hanssen fordi de har uforholdsmessig mange på venteliste.

Av de 42 som i dag står i kø for å få nye lunger, er to personer som nå har fylt 67 år, tatt av listen. Den ene er Tunold-Hanssen.

I brevet skriver OUS at de har beklaget overfor pasienten.

— Den generelle politikken for Oslo universitetssykehus er at vi ikke har noen aldersgrense for behandlinger. Men når det gjelder transplantasjoner, så må man vurdere pasientens allmenntilstand for å vite om pasienten vil tåle den behandling vedkommende utsettes for. Når det gjelder transplantasjoner så vil det også kunne henge sammen med tilgang på organer. Når det står mange på venteliste må vi kanskje prioritere de som vil ha størst nytte aven slik transplantasjon, sier Erik Carlsen, fagdirektør ved OUS.